Vedra v práci nám dávají zabrat! Jak je zvládnout a co musí udělat váš šéf?

I na vašem pracovišti je v těchto dnech pořádné teplo? Co dělat, abyste dny letních veder zvládli? A co by měl dělat váš zaměstnavatel?

Interiérová teplota
Tam, kde je to možné, by měla v horkých dnech fungovat klimatizace. Důležité je také stínění prostoru, ať už roletami nebo žaluziemi. V případě klimatizace je dobré si uvědomit, že ani příliš výrazné ochlazování prostoru není pro naše tělo ideální – rozdíl mezi teplotou venku a uvnitř by měl být zhruba 5, maximálně 7 stupňů.


Extrémní podmínky
Pracujete-li na místě, kde je z technických důvodů nemožné snížit provozní teplotu (výrobní hala, exteriér), musí zaměstnavatel upravit pracovní dobu, zvýšit počet přestávek a umožnit také zaměstnancům, aby se osvěžili, případně osprchovali. Současná legislativa jednoznačně nestanovuje teplotní hranici, kdy musí zaměstnavatel provádět jednotlivá opatření na ochranu zdraví zaměstnanců. \“Obecně však platí, že pokud na pracovišti, na kterém se provádí dlouhodobá práce, nelze zajistit optimální nebo alespoň přípustné mikroklimatické podmínky, musí provést ochranná a preventivní opatření zaměřená na ochranu zaměstnanců před poškozením zdraví v důsledku nadměrného horka,\“ vysvětlil odbor preventivního lékařství .

Pitný režim
Dostupnost a dostatek pitné vody na místě výkonu práce je samozřejmostí, přičemž zaměstnavatel musí pitnou vodu zajistit na vlastní náklady. Vhodná je také konzumace dostatečného množství nápojů, které mají občerstvující vlastnosti a slouží k doplnění tekutin, solí a dalších látek ztracených nadměrným pocením. Vhodnými nápoji jsou stolní minerální vody, bylinkové čaje, ovocné čaje nebo šťávy.

boss at construction site with bottle of water, close up

Oblečení
I když některá zaměstnání předepisují konkrétní pracovní oděv, v případě, že jsou teploty vysoké a není pracovní oděv nutností, může dojít k jeho změně. Vhodný pracovní oděv má být jednovrstvý, pokud možno světlé barvy az přírodních materiálů, protože syntetické materiály neumožňují odpařování potu.

VIDEO: Když vedra vylidňují město a plní vodní nádrže lidmi.

Nejnovější články

Similar articles